Ubuntu 16.04 Üzerinde Ntopng Kurulumu

Ubuntu 16.04 Üzerinde Ntopng Kurulumu

1. Adım: Sistemi güncelleyin

Başlamadan önce, aşağıdaki komutları kullanarak sistemi en son kararlı duruma güncelleyin:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y
sudo shutdown -r now

Yeniden başlattıktan sonra, oturum açmak için sudo kullanıcısını kullanın.

Adım 2: Ntopng’u Yükleme

ntopngUbuntu 16.04 deposunda bir paket bulunmaktadır. Aşağıdaki komutu çalıştırarak kolayca yükleyebilirsiniz:

sudo apt-get install ntopng

Adım 3: Ntopng’u Yapılandırma

Yapılandırma dosyası/etc/ntopng.conf.

sudo nano /etc/ntopng.conf

Dosyadaki ayarları gerektiği gibi değiştirin:

# DO NOT REMOVE the following option, required for daemonization.
-e=

# * Interfaces to sniff on: one interface per line, prefix with -i=
# If none is specified, ntopng will try to auto-detect the best interface.

-i=eth0

# * Port on which ntopng will listen for the web-UI.
-w=3000

İşiniz bittiğinde dosyayı kaydedin. Ardından,ntopnghizmeti yeniden başlatın :

sudo systemctl restart ntopng

Mevcut tüm arabirimleri ve seçenekleri görmek için şuntopng -hseçeneği kullanın:

sudo ntopng -h

4. Adım: Güvenlik duvarı güncellemeleri

Ufw gibi bir güvenlik duvarı çalıştırıyorsanız, Ntopng için 3000 numaralı bağlantı noktasını açmanız gerekir.

sudo ufw allow 3000

Adım 5: Ntopng’u Test Etme

Ntopng’u test etme zamanı. Favori web tarayıcınızı açın ve URL’yi yazınhttp://your-server-ip:3000. Talimatları doğru uyguladıysanız, Ntopng giriş sayfasını göreceksiniz. İlk giriş için Ntopng’a giriş yapmak için kullanıcı adınıadminve şifreyiadminkullanabilirsiniz.

Ntopng uygulamanız kullanıma hazır.